Om Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Från januari 2015 har redaktionen flyttat över till Socialhögskolan vid Lunds universitet. Avsikten är att redaktionen för Socialvetenskaplig Tidskrift skall cirkulera mellan de större universitetsorterna. 


Kontakt:

Adress: Socialvetenskaplig Tidskrift, Socialhögskolan, Lunds universitet, Box 23, 221 00 LUND

Redaktöroch ansvarig utgivare

Professor Anna Meeuwisse, tel. 046-222 31 57

e-post:anna.meeuwisse@soch.lu.se 


Korresponderanderedaktör:

Docent Torbjörn Hjort, tel. 046-222 30 61

e-post:torbjorn.hjort@soch.lu.se 

 

Redaktionssekreterare

Doktorand Mikael Bengtsson, tel. 046-222 01 14

e-post: Mikael.Bengtsson@soch.lu.se

 

Redaktionsledamöter

Christofer Edling, sociologi, LU

Robert Holmberg, psykologi, LU

Katarina Jacobsson, socialt arbete, LU

Björn Johnson, socialt arbete, MaH

Håkan Jönson, socialt arbete, LU

Åsa Lundqvist, sociologi, LU

Titti Mattsson, juridik, LU

Kerstin Svensson, socialt arbete, LU

 

 

Redaktionsrådet:

Redaktionsrådets uppgift består i att medverka vid diskussioner om tidskriftens planer och utgivning genom att bidra med perspektiv från skilda forskningsarenor och universitetsorter. Redaktionsrådet består av seniora forskare med omfattande forskningserfarenhet. I samband med att redaktionen flyttade till Umeå vid årsskiftet tillsattes ett nytt redaktionsråd. 

Åke Bergmark, Stockholm; Jan Blomqvist, Stockholm; Thomas Boje, Roskilde; Felipe Estrada, Stockholm; Mikael Gilljam, Göteborg; Sven Hort, Växjö; Margareta Hydén, Linköping; Gunborg Jakobsson, Vasa; Stig Larsson, Lund; Lisbet Lundahl, Umeå; Olle Lundberg, Stockholm; Britta Lundgren, Umeå; Anna Meeuwisse, Lund; Cecilia Modig, Stockholm; Diana Mulinari,Lund; Ingrid Sahlin, Göteborg; Tapio Salonen, Malmö; Johans Tveit Sandvin, Bodö; Eva-Maria Svensson, Göteborg; Hans Swärd, Lund; Marta Szebehely, Stockholm; Sandra Torres, Uppsala.


Engelsk översättare: Alan Crozier