Prenumeration

Om du är medlem i FORSA ingår tidskriften. För att bli medlem klicka här

För enskild prenumerant gäller följande pris (SEK) per år;

Sverige 210:-
Övriga Norden 240:-
Övriga länder 250:-

För institutionsprenumeration i gäller följande pris (SEK) per år;

Sverige 375:-
Övriga Norden 410:-
Övriga länder 420:-

Enkilda nummer av tidskriften kostar 110:-, dubbelnummer 150:-

För adressändringar, beställningar, reklamationer:
ProEko i Hallnäs AB, Hallnäsgatan 53, 387 70 Löttorp
E-post: medlemsservice@proeko.nu
Tel: 0708-78 53 64
Plusgiro för prenumerationer och medlemsavgifter: 4150001-8
Organisationsnummer: 845002-6961