Användarnamn  
Lösenord  
Språk
Bli medlem
  

Från årsskiftet 2014-2015 tar Lund över redaktionen, alla manus skall nu skickas till Torbjörn Hjort: torbjorn.hjort@soch.lu.se 

Korresponderande redaktör:

Docent Torbjörn Hjort, tel. 046-222 30 61

e-post: torbjorn.hjort@soch.lu.se 

Redaktionssekreterare:

Doktorand Mikael Bengtsson, tel. 046-222 01 14

e-post:
Mikael.Bengtsson@soch.lu.se