Annonser

Genom en annons i Socialvetenskaplig tidskrift når du en stor publik av både forskare och praktiskt verksamma inom den sociala sektorn. Normalt sprids tidskriften i
1400 exemplar. Temanummer sprids i en större upplaga.

Kontakta gärna redaktionen om du är intresserad av en annons.

Annonspriser: 1/1 sida 4000 kronor, 1/2 sida 2500 kronor.

Vi kan också diskutera andra format.