bild 4
  

Socialvetenskaplig tidskrift har nu en ny hemsida: 

http://www.soch.lu.se/socialvetenskaplig-tidskrift

Denna sida kommer fortfarande vara i drift, men endast fungera som artikelarkiv för artiklar publicerade från nummer 1 år 1994 till och med nummer 2, år 2014. 
Länk till arkivet: http://svt.forsa.nu/Artiklar-SocialVetenskaplig-Tidskrift.aspx

Årgång 21 nummer 2 2014

Sex och narkotika. Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk av Bengt Svensson och Anette Skårner

Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare om sent-i-livet-invandrares önskemål av Emilia Forsell, Sandra Torres och Anna Olaison

Banor i samhällsvården - en tvåårsstudie om unga som utretts på Sis-institution av Sofia Enell

Expertis, sjukskrivning och mötet mellan normal och post-normal vetenskap av Lena Eriksson, Morten Sager, Carin Staland-Nyman och Gunnel Hensing

Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården? av Gunilla Framme

Institutionella villkor för mediehantering - en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis av Jesper Enbom, Stefan Sjöstrom och Adam Öhman

Utblick

Nya avhandlingar
  
Bli medlem
  

Från årsskiftet 2014-2015 tar Lund över redaktionen, alla manus skall nu skickas till Torbjörn Hjort: torbjorn.hjort@soch.lu.se 

Korresponderande redaktör:

Docent Torbjörn Hjort, tel. 046-222 30 61

e-post: torbjorn.hjort@soch.lu.se 

Redaktionssekreterare:

Doktorand Mikael Bengtsson, tel. 046-222 01 14

e-post:
Mikael.Bengtsson@soch.lu.se